MiteGone.com Canada
Canada
USA
USA
United Kingdom
EU
United Kingdom
Others
United Kingdom
English
French
Francais
Spanish
Espanol
German
Deutsch
Czech Republic
Cesky

For language or policies click on your country flag.
Since 1995
.

MiteGone Literatura.

Pro veřejnou publikaci a distribuci, vždy použijte poslední revisi každé publikace. Porovnejte před publikováním vaší kopi s originálem v této sekci FOOT NOTE na spodu každé stránky vám řekne zda máte poslední verzi skrze : datum revise (měsíc ROK ) a písmeno revise A-B-C Někdy má za sebou vyšší číslo to znamená pozdejši změnu.

Všechny dokumenty jsou v PDF format a potřebujete ADOBE ACROBAT na čteni a tisk. Pokud ho nemáte klikněte na iconu :


Click the icon above to download
Adobe Acrobat Reader®

Rejstrik Publikaci.

 • JAK VČELAŘÍM a JAK TO PRACUJE V ČECHÁCH
  Title:EVALUACE
  Footer: MG/PD/Czech / Reply to evaluation Feb 12 G

  6 stránek vysvětleni proč a jak vím, že to bude v čechách pracovat a výsledky ve výzkumném ústavu v Dole dosáhly 87% účinnosti.

 • JAK ODPAROVAC MiteGone PRACUJE
  Title:EVALUACE
  Footer: MG/PD/Czech / Reply to evaluation Feb 12 G

  Strana 4 až 6 vysvetluje základní principy a funkce které
  Mitegone používá.

 • NÁVOD A BEZPEČNOST
  Title:Navod k pouziti
  Footer: MG/CZ/Navod Mar 12 E

  Document pro vytisknuti a založeni do vašeho zápisníku pro používaní na včelnici.

 • SOUPRAVY NAPLNĚNÉ A PŘIPRAVENÉ K POUŽITIÍ
  Title:KITS
  Footer: MG /CZ/web rev/Dry and filled kits Mar 12 – H

  Obraz a vysvětleni použiti pro male včelaře, které je jednoduché a rychlé.

 • NAVOD NA PLNENI NOVYCHA POUZITYCH ODPAROVACU
  Title:Reuse of pads
  Footer: MG/CZ/Web rev.12/ Re use of pads. Mar 12 C

  Obraz a vysvětleni pracoviště s pracovním postupem plněni.

 • TESTOVANÍ - SLEDOVANÍ SPADU ROZTOČŮ
  Title:Testing
  Footer: MG/CZ//Web rev12/Sledovani spadu roztocchu Mar 12 B

  Musíte používat tuto metodu, jestliže chcete použít naše zkušenosti
  Kompletní informace o materiálu, metodě, a zhodnocení výsledku.

 • KANADSKÁ ZPRÁVA O MITEGONE August 2000
  Title:Test 2000
  Footer: MG/CZ/ Web rev 12/ /Canada Test 2000 – Mar12 B

  Výňatek z Hivelights, 200. Vol. 13 #4.
  Toto je první test udělán na MiteGone Ověřující že vertikální instalace pracuje tak dobře jako Apistan (Fluvalinat no resistance in 2000), a že horizontální aplikace na vrchu rámečku nepracuje .

 • VÝZKUM v BRNĚ MITEGONE AGAINST GABON
  Title:Title;Brno (sO19)
  3 roky výzkumu uveřejněné v Moderním včelaři v 2011 prokázaly , že v porovnání s přípravkem GABON PA92 byla aplicace kyseliny mravenčí dlouhodobým odpařovačem MITEGONE průkazně účinejsí pri tlumeni varoazy. Suběktivním hodnocením kondice včelstev v předjarí se neprokázalo, že by aplicace Mitegone výrazně aprůkazně snižovala kondici včelstev. Odpařovač MITEGONE lze proto bezvýhradně doporučit pro tlumení varoazy v podmínkách ČR.

 • VÝZKUM v BRNĚ VYZNAM JARNIHO LECENI
  Title;Brno (sO20)
  Výsledky uveřejněné v Moderním včelaři v 2011 prokázaly, že jarní aplikace kyseliny mravenčí pomocí dlouhodobého odpařovače výraznym způsobem snižuje početnost populace kleštíka včelího: a) v průběhu leta 2.7- 4.7 krát b) v podletí 2 krát a na podzim 1.7 krát we srovnaní s kontrolní skupinou. Odpařovač MITEGONE nevykazoval patrné vedlejší účinky.

 • BROŽURA
  Title:Brochure
  Footer: MG/CZ/web rev12/ Brocure /instrukce Mar 12 AL

  Pro distribuci v klubech a schůzích, Vytisknete návod okopírujte dvoustrane a přestřihnete na půl, pro distribuci. Obchodní zástupci požádejte o Vystaveni Brožury s vašim jménem a adresou.

 • CENY A OBJEDNÁVKY: Z KANADY / V ČECHÁCH
  Title:Canada prices
  Footer: MG/CZ/Prices/prices CZ Mar 12 H

 • RYCHLÁ PŘÍPRAVA ODPAŘOVAČŮ VE VELKÉM A VELKÉ SOUPRAVY
  Title: Rychla priprava desek
  Footer: MG Empire/CZ/Instructions/fast cut n fill pads CZ Sept 09 D

  Úspora práce pro včelaře s vice jak 20- 50 úly a použiti velkých souprav

  MiteGone Enterprises Int.
  2910 Glenmore Road North
  Kelowna, British Columbia, CANADA, V1V 2B6
  Tel: 1-250-762-8156 Email: info@mitegone.com

  MG/CZ/Web rev12/Literature Moc up Mar12 B2

  Site Maintenance by FACT Computer Services Co.