MiteGone.com Canada
Canada
USA
USA
United Kingdom
EU
United Kingdom
Others
United Kingdom
English
French
Francais
Spanish
Espanol
German
Deutsch
Czech Republic
Cesky

For language or policies click on your country flag.
Since 1995
.

NÁVOD PRO POUŽITÍ METODY MITEGONE

MUŽETE POUŽÍT DESKY PREDEM
NAPLNENÉ KYSELINOU,NEBO
NASÁKNOUT SUCHÉ DESKY
PRÍMO NA STANOVIŠTI
DESKY NEROZBALUJTE
V MÍRNÝCH PÁSMECH KANADY, USA A EVROPY,
SE LÉCÍ DVAKRÁT ROCNE 65%
KYSELINOU MRAVENCÍ

Poslední týden v srpnu
Na obrázku je příklad umístění tří polovicních desek, nejlépe na medném plástu s plastovou mezistěnou. Desky připevněte polovinou párátka na dvou místech. Ponechejte desky v úlu do jara. Některé desky bude možné znovu naplnit a použít.

Zacátek dubna
Proved´te kontrolu vcelstva. Připevněte dvě polovicní desky do horního nástavku, jak je ukázáno na obrázku nahoře. Vyjměte desky v květnu při nasazování medníku.


Výhody
Podle tohoto návodu se zbavíte roztocíkové nákazy, Varroy, Nosemy, zavíjece malého, a zvapenaténí plodu.

Soukromá poradna a beseda s panem Ruzickou
Jedna hodina telefonické besedy s výrobcem nic nestoji. Pokud je na vasi pevne lince a pro club vybavena speekrem a microfonem na dotazy.

LÉCIT KONCEM ZÁŘÍ A V ŘÍJNU JE POZDĚ!
VCELSTVA JSOU JIŽ POŠKOZENA.

Sledování spadu roztoců před lécením je nutností
Testování v jiné době neodpovídá naší zkušenosti. Sledujte přirozený spad roztoců za 3–5 dní a přepocítejte ho na 24 hodin. Spad menší než 8–10 roztoců ukazuje, že Vaše poslední lécení bylo úcinné a roztoci nezpůsobí ekonomickou ztrátu. Zahajte lécení, i když je spad nulový. Při vysoké míře spadu použijte celé desky. Každé jaro nechte vyšetrit alespoň 100 vcel, abyste se ujistili, že Vám roztocík vcelí nezpůsobí problémy.

Podrobnosti v anglictine naleznete na našem webu v sekcích “Treatment Selection,” “Other Uses of Pads,” “ a “Testing”.

BEZPECNOST PŘI PRÁCI S KYSELINOU – MRAVENCÍ
PRVNÍ POMOC – OCHRANNÉ POMŮCKY

Respirátory a filtry

Respirátor s chemickou náplní a náplní proti organickým výparum a prachovým filtrem je doporucen pouze pro venkovní použití

North Safety Products 7700 Half Mask 7583-P100 Cartridge

Bezpecnost & praxe pro vcelare

 • Bezpecnostní pravidla obecně používaná v chemickém průmyslu nejsou bohužel dobře použitelná ve vcelarství a vetšinou odrazují.
 • Zástěry u vcel nefungují. Vcely se pod nimi zachytávají a dostanete žihadlo. Nahradil jsem zástěru tenkými gumovými kalhotami pod kombinézou.
 • S kyselinou se musí pracovat při zemi pod úrovní kolen, nikdy ne nad pasem. Nikdy neprovádějte ředění nebo měření v úrovni ocí (u MiteGone není potřeba manipulovat s kyselinou nad úrovní pasu).
 • Lécení a plnění se provádí pod úrovní kolen nebo pasu, venku, přicemž stojíme před úlem proti větru.
 • Naplňujte desky na vcelnici. NEPLŇTE a NEPŘEPRAVUJTE velké množství naplněných desek. Mohly by se rozmackat vlastní váhou.
 • Plnicí místo umístěte na vcelnici na paletě na zemi po větru.
 • Pro ředění vždy používejte váhu položenou na zemi a važte v gramech a kilogramech. Neměrte objemy.
 • Jediný bezpecný způsob přepravy kyseliny je v originálních schválených obalech, ve kterých se prodává.
 • Nikdy nepřelévejte kyselinu z jedné nádoby do druhé rucne nebo nezvedejte sudy na vysokozdvižném vozíku nad sebe. Používejte nakládací rampy a vždy mějte sudy na zemi. Používejte metodu ponořené hadice. Používejte hadici s kohoutem, abyste mohli ředit 85– 65% kyselinu ze sudu do menších nádob bez otevřeného přelévání a trychtýřů.
 • Zahrňte přípravu na lécení do svého systému obsluhy úlu. Připravte všechny úly na stanovišti k lécení, abyste si mohli nasadit respirátor pouze jednou a udělat všechny potřebné manipulace s kyselinou najednou během krátké doby.
 • Používejte středně silné gumové rukavice, abyste měli příjemný pocit v rukou. Manipulujte naplněnými deskami pod úrovní pasu.

První pomoc: voda

Mějte po ruce hadici s tekoucí vodou nebo dvě nádoby s vodou, jednu otevřenou a jednu uzavřenou pro případ, že tu otevřenou převrhnete. Mějte připravenou nádobku pro omytí každého potřísnění kyselinou.


MiteGone Enterprises Int.
2910 Glenmore Road North
Kelowna, British Columbia, CANADA, V1V 2B6
Tel: 1-250-762-8156 Email: info@mitegone.com

MG Empire/Public Documents/Czech/Broch CZ-AI indv – Sept 2, 06 A

Site Maintenance by FACT Computer Services Co.